Блог вчителя oснови здоров'я

Криволап Оксана Леонідівна
м. Фастів
Загальноосвітня школа №2, вул. Червоноармійська, 44
E-Mail
E-Mail
Телефон(04565) 6-94-73 школa
Google+ Google+


  Шановні   колеги, учні, батьки! 

Мені дуже приємно бачити вас на цій сторінці.

Сподіваюсь ви знайдете тут цікаву та корисну інформацію.   

Ознаки психологічної рівновагиЯк є здоров’я день при днині, Можливість є йти до мети


 1. Позитивне ставлення до себе
 2. Доброзичливе ставлення до оточуючих
 3. Упевнена поведінка
 4. Розуміння та задоволення власних  потреб
 5. Уміння долати труднощі
 6. Уміння керувати емоціями
 7. Оптимізм, почуття гумору


Що таке критичне мислення ?

mind

       Поняття «критичне мислення» використовується вже близько 50 років. Але це поняття настільки різнобічне, що спеціалісти різних галузей освіти сприймають його теж по-різному. З точки зору філософів, критичне мислення – це вміння логічно мислити та аргументувати. З точки зору теоретиків літератури, критичне мислення дозволяє міркувати про свої власні думки і причини, які стоять за власними точками зору. Люди міркують про те, яким чином прийшли до розв’язання проблеми. З точки зору психології, критичне мислення – це таке мислення, яке має наступні характеристики:


- глибина – вміння проникати в суть, бачити неясне там, де іншим усе здається зрозумілим;
- послідовність – уміння дотримуватись логічних правил, обґрунтовувати висновки;
- самостійність – уміння ставити запитання, знаходити нові підходи до їх з’ясування;
- гнучкість – уміння змінювати спосіб розв’язання проблеми, знаходити нові шляхи;
- швидкість – уміння швидко впоратися з пізнавальним завданням;
- стратегічність – послідовне висування гіпотез.Що дає критичне мислення ?


-вміти самостійно вчитися і працювати з джерелами інформації;
- мати особисту точку зору і вміти її аргументувати;
- вміти бачити проблеми;
- вміти застосовувати свої знання для розв’язання життєвих проблем;
- мати культуру спілкування.


http://www.nachalka.com.ua/publ/statti/vprovadzhennja_tekhnologiji_rozvitku_kritichnogo_mislennja_na_urokakh_u_pochatkovij_shkoli/15-1-0-1287


З чого почати?


  1)    Використовуй «пустопорожній час».

Ми часто відволікаємось і витрачаємо наш час

на непотрібні реч), що не приносять нам ні продуктивного результату, ні задоволення. Тож чому б не використати цей час на тренування мислення.

Наприклад, наприкінці кожного дня можна проаналізувати: що я сьогодні зрозумів нового?якби можна було б повторити цей день – щоб я подумав/зробив інакше? Чи впливали на мене думки інших, чи я діяв відповідно до власних переконань і цінностей? Якщо робити це регулярно – ваше мислення почне змінюватися.


2)    Працюй над 1 проблемою в день. Це можна робити навіть на ходу : по дорозі зі школи чи до магазину. Можна міркувати над головоломкою з книги,яку ти прочитаєш з ранку, а відповідь підглянути лише увечері. Можна поміркувати над життєвими проблемами, наприклад, що можна було б зробити, щоб не носити у школу важкий портфель? Багато запитань,також, міститься у твоїх підручниках.


3)    Веди інтелектуальний щоденник. Записуй свої розмірковування. Це корисно. А через рік це буде дуже цікаво прочитати.
 Кожна людина – відбиття свого внутрішнього світу. Як людина мислить, такою вона і є (у житті).
   Марк Тулій ЦИЦЕРОН

 

 Єдина можливість навчитись мислити самостійно це – систематично думати про речі як найнеприємніші (бо думати про приємне значить не мислити, а мріяти).
   Володимир ДЕРЖАВИН

 

 Ніхто не спроможний мислити ясно зі стиснутими кулаками.
   Джордж Джин Нейтан.  (якщо емоції беруть верх)

 

Людина перестає мислити, коли перестає читати.
   Дені Дідро


 

Інформація для учнів 7 класів про психологічні, соціальні та духовні особливості підліткового періоду.


Вчений А.П. Краківський називає наступні вікові особливості підлітка:

1. потреба в гідному становищі в колективі однолітків, у родині;

2.  підвищена стомлюваність;

3.  прагнення мати вірного друга;

4.  прагнення уникнути ізоляції, як у класі, так й у малому колективі;

5.  підвищений інтерес до питання про “співвідношення сил” у класі;

6.  прагнення відмежуватися від усього підкреслено дитячого;

7.  відсутність авторитету віку;

8.  відраза до необґрунтованих заборон;

9.  сприйнятливість до промахів учителів;

  10.  переоцінка своїх можливостей, реалізація яких передбачається у віддаленому майбутньому;

  11.  відсутність адаптації до невдач;

  12.  відсутність адаптації до положення “гіршого”;

  13.  тенденція віддаватися мріянням;

  14.  острах опоганення мрії;

  15.  яскраво виражена емоційність;

  16.  вимогливість до відповідності слова справі;

  17.  підвищений інтерес до спорту;

  18.  захоплення колекціонуванням, захоплення музикою й кіномистецтвом


  http://ua-referat.com


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  НАКАЗ

  м. Київ

   21.08. 2013                                                                    №  1222

   

  Про затвердження орієнтовних

  вимог оцінювання навчальних

  досягнень учнів із базових дисциплін

  у системі загальної середньої освіти

  Об’єкт оцінювання

  Характеристики навчальних досягнень 

  1. Знання

  Називає (елементи, складові, принципи, предмети, явища щодо здоров’я і безпеки, способи здоров’язбережувальної діяьності )

  Пояснює (деталізує, доводить, аргументує свою відповідь)

  Аналізує (виділяє істотні ознаки предметів і явищ, основні елементи і складники, встановлює функціональні і причиново­наслідкові зв’язки щодо здоров’я і безпеки)

  Оцінює (порівнює варіанти фактів, уявлень, понять щодо здоров’я та безпеки; визначає їх переваги і недоліки; обирає відповідні критерії для упорядкування цих варіантів)

  2. Уміння і навички

  Відтворює (у стандартних ситуаціях виконує дії, які складають відповідні здоров’язбережувальні уміння і навички)*

  Застосовує (демонструє здатність застосовувати здоров’язбережувальні уміння і навички у частково змінених ситуаціях; виявляє здатність творчо мислити, аналізувати і оцінювати нові/частково змінені ситуації, адекватно застосувати здоров’язбережувальні уміння і навички в ситуаціях, передбачених програмою і частково змінених)

  Розвиває (характеризує здатність визначати конкретні цілі, встановлювати пріоритети, складати план дій, налаштовуватися на успіх, наполегливо удосконалювати  навички, сприятливі  для здоров’я і безпеки)

  3. Мотивація

  Позитивні ставлення (демонструє усвідомлення цінності і переваг здорового і безпечного способу життя для себе та оточуючих)

  Позитивні наміри (демонструє психологічну налаштованність на дотримання правил здорового способу життя і безпечної життєдіяльності)

  Рішучість (демонструє усвідомлення учнем необхідності докладання особистих зусиль; його послідовність і наполегливість у реалізації позитивних намірів щодо здоров’я та безпечної життєдіяльності)

  4. Реальна поведінка (діяльність у конкретних ситуаціях)

  Здоров’язбережувальна (дотримується правил здорового і безпечного  способу життя особисто)

  Адвокаційна (сприяє залученню до здорового і безпечного способу життя інших; характеризує активну і соціально спрямовану життєву позицію учня, його здатність пропагувати, переконувати, підтримувати інших)

  * Перелік базових умінь і навичок з основ здоров’я має місце у чинній програмі предмета «Основи здоров’я».

  Для визначення конкретного бала, окрім вищенаведених, додатково враховуються такі чинники: зовнішня допомога (повна підтримка вчителя, часткова допомога вчителя, самостійне виконання завдань, творче виконання завдань) і повнота оволодіння учнем навчальним матеріалом (елементи програми, фрагменти програми, програмовий обсяг, діяльність поза межами програмових вимог).

  Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за характеристиками, наведеними в таблиці.

  Рівні навчальних досягнень та їх узагальнені ознаки

  Бали

  Характеристики навчальних досягнень 

  Початковий

  ü Знання:

  Називає

  Відтворює

  ü Уміння:

  Відтворює

  елементи

  1

  Учень (учениця) за допомогою вчителя називає окремі факти і уявлення програмового матеріалу; потребує постійної активізації та контролю

  2

  Учень (учениця) за допомогою вчителя та з використанням підручника, наочності називає окремі факти, характеризує окремі уявлення програмового матеріалу; за керівництвом і повною допомогою вчителя відтворює окремі дії здоров’язбережувальних  навичок, копіює їх; потребує активізації та контролю

  3

  Учень (учениця) користуючись підручником, наочністю називає окремі факти, уявлення, відтворює їх зміст, але не розкриває їх сутності; за безпосередньою допомогою вчителя відтворює окремі дії здоров’язбережувальних навичок; потребує активізації та контролю

  Середній

  ü Знання:

  Називає

  Відтворює

  Пояснює


  ü Уміння:

  Відтворює

  Частково

  застосовує


  ü Мотивація:

  Позитивні ставлення


  ü Реальна
  поведінка:

  Частково здоровя’язбе­

  режувальна

  4

  Учень (учениця) з використанням підручника і наочності фрагментарно називає і відтворює уявлення та елементарні поняття; за незначної допомоги вчителя відтворює за зразком окремі дії здоров’язбережувальних навичок; виявляє ознаки позитивного ставлення до здоров’я і безпеки в окремих ситуаціях;  епізодично виконує окремі правила здорового способу життя; потребує стимулювання вчителя

  5

  Учень (учениця) з використанням підручника і наочності відтворює уявлення та елементарні поняття; за допомогою вчителя частково пояснює свою відповідь; за зразком самостійно відтворює окремі дії здоров’язбережувальних навичок; виявляє позитивне ставлення до здоров’я і безпеки; дотримується окремих правил здорового способу життя; потребує стимулювання вчителя

  6

  Учень (учениця) самостійно відтворює уявлення і поняття, за незначної допомоги вчителя розкриває їх сутність; за підтримки вчителя називає правила поведінки у стандартних ситуаціях; за допомогою вчителя у стандартних ситуаціях відтворює здоров’язбережувальні навички; виявляє позитивне ставлення до здоров’я і безпеки; несистематично дотримується основних правил здорового способу життя; потребує стимулювання вчителя

  Достатній

  ü Знання:

  Називає

  Пояснює

  Аналізує

  ü Уміння:

  Відтворює

  Застосовує


  7

  Учень (учениця) за незначної допомоги вчителя відтворює знання
  в програмовому обсязі, пояснює сутність уявлень і понять; за допомогою вчителя аналізує ситуації, передбачені програмою; за допомогою вчителя застосовує здоров’язбережувальні уміння і навчики за аналогією у стандартній ситуації; за спонукою вчителя висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я і власну поведінку в ситуаціях, передбачених програмою; дотримується основ­
  них правил здорового способу життя

  ü Мотивація:

  Позитивні
  ставлення

  Позитивні
  наміри

  ü Реальна поведінка:

  Здоров’язбе­

  режувальна

  8

  Учень (учениця) самостійно відтворює програмовий зміст матеріалу, пояснює відповіді прикладами з підручника; за допомогою вчителя аналізує ситуації, передбачені програмою, встановлює причиново­наслідкові зв’язки між складовими здоров’я та природними і соціальними чиниками; за незначної допомоги вчителя застосовує здоров’язбережувальні уміння і навички у стандартних ситуаціях; висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я і власну поведінку в ситуаціях, передбачених програмою;  дотримується основних правил здорового способу життя

  9

  Учень (учениця) самостійно відтворює програмовий матеріал, аргументовано пояснює його на прикладах з підручника та власного досвіду; аналізує причиново­наслідкові зв’язки на програмовому змісті матеріалу; самостійно застосовує здоров’язбережувальні уміння і навички у стандартних ситуаціях; виявляє позитивні наміри щодо власного здоров’я і власної поведінки в ситуаціях, передбачених програмою; дотримується правил здорового способу життя

  Високий


  ü Знання:

  Називає

  Пояснює

  Аналізує

  Оцінює


  ü Уміння:

  Відтворює

  Застосовує

  Розвиває


  ü Мотивація:

  Позитивні ставлення

  Позитивні наміри

  Рішучість


  ü Реальна поведінка:

  Здоров’язбере­

  жувальна

  Адвокаційна

  10

  Учень (учениця) самостійно відтворює зміст навчального матеріалу, аргументовано пояснює свої відповіді на прикладах із життя; за незначної допомоги вчителя аналізує нестандартні ситуації, встановлює причинно­наслідкові зв’язки, робить висновки; за підтримки вчителя оцінює різну інформацію щодо здоров’я і безпеки, несистематично користується додатковими джерелами інформації за окремими темами; за незначної допомоги вчителя застосовує здоров’язбережувальні уміння і навички в нестандартних ситуаціях; виявляє позитивні наміри щодо власного здоров’я і власної поведінки в нестандарних ситуаціях; дотримується правил здорового способу життя

  11

  Учень (учениця) оперує програмовим матеріалом, пояснює, аналізує й оцінює значимість набутих знань для власного здоров’я; аналізує нестандартні ситуації, встановлює причинно­наслідкові зв’язки, робить висновки, пропонує варіанти обґрунтованих рішень; оцінює різну інформацію щодо здоров’я і безпеки, користується додатковими джерелами інформації; самостійно застосовує здоров’язбережувальні уміння і навички в нестандартних ситуаціях; виявляє наполегливість і рішучість щодо власного здоров’я і власної поведінки в нестандартних ситуаціях; дотримується правил здорового способу життя, переконує інших вести здоровий спосіб життя

  12

  Учень (учениця) оперує програмовим матеріалом, пояснює, аналізує й оцінює значимість набутих знань для власного здоров’я і для здоров’я інших; аналізує нестандартні ситуації, встановлює причинно­наслідкові зв’язки між складовими здоров’я та його чинниками, робить висновки, узагальнення, самостійно приймає обгрунтовані рішення; оцінює різну інформацію щодо здоров’я і безпеки, поширює інформацію, отриману з додаткових джерел; застосовує здоров’язбережувальні уміння і навички в нестандартних ситуаціях з елементами творчості; виявляє наполегливість і рішучість щодо власного здоров’я та здоров’я інших, власної поведінки та поведінки інших у нестандартних ситуаціях; дотримується правил здорового способу життя, залучає інших до здорового способу життя